Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarane våre

Rådgjevarar for livsmeistring og yrkesrettleiing

Vi kan hjelpe deg med følgjande:

  • Tilretteleggjing for ein god skulekvardag 
  • Du skal oppnå fagkompetanse og trivest i eit godt og inkluderande klasse- og skulemiljø!
  • Vere ein samtalepartnar. For eksempel ved utanforskap, einsamhet, stress eller andre forhold som påverkar skulekvarrdagen din.
  • Kva du kan utdanne deg i
  • Hjelpe med søknadsprosess
  • Korleis du kan bli lærling og lærekandidat
  • Råd og veiledning om utdanningsvalg – informasjon og krav fra skular
  • Elevrådssaker

 

Rådgjevarar

Janne de Faye Walden

Rådgjevar
Bilete av rådgjevar Janne Walden

Jostein Ulland

Rådgjevar
Jostein Ulland.jpg