Skuleskyss

Til skolen.jpg

Skuleskyss i vidaregåande opplæring

 

I vidaregåande skolar i Hordaland nyttar elevane som hovudregel 30-dagars ungdomsbillett til skoleskyssen. Billetten kan kjøpast frå og med fylte 16 år og til og med dagen før du fyller 21 år, og du kan reise så mykje du vil i heile Vestland.

Dersom du er elev i den vidaregåande skole, men ikkje er fylt 16 år, kan du likevel kjøpe 30-dagars ungdomsbillett. Du må da kunne dokumentere at du er VGS-elev.

Har du rett på gratis skuleskyss kan du lese meir om det på nettsida til Vestland fylkeskommune.

 

Korleis du søkjer:

 

Videregåande elevar som bur utanfor ungdomsbillettområde og skal søke om skolereisekort for buss, kan søke sjølv.

Dersom du skal søke om skoleskyss på medisinsk grunnlag eller manglar kollektivtilbod, må du kontakte skolen som registrerer søknad for deg.

For meir info om skuleskyss, les meir på Skyss sine nettsider.