Elevtenester

Os VGS-12133.jpg

Her kan ein samle informasjon om ulike tenester skulen har for elevane, eller ein kan lage eigne sider for kvar enkelt teneste. Ein kan også kombinere desse to og lenke vidare til eigne sider for nokre av tenestene.

VISMA InScool:

Vestland fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som sitt skoleadministrative system. VIS skal brukast av elevar og tilsette.

Les meir om kva informasjon du finn der og korleis du loggar deg inn

Leksehjelp

Skulebibliotekaren Elisabeth tilbyr tilrettelagt leksehjelp til alle elever som ynskjer det. Dersom du treng hjelp til å se over ei oppgåve får innlevering, eller vil lære meir om kildebruk og kildekritikk, ikkje nøl med å ta kontakt.

 

Lån og stipend:

Du kan søke stipend hos Lånekassen. Sjølv om du ikkje har ungdomsrett kan du søke om lån og få omgjort noko til stipend etter bestått eksamen. Du kan søke stipend snarast etter opptak.

Meir om lån og stipend

Elevrådet

Vi har 32 klassar i år, og dei 32 tillitsvalde utgjer elevrådet ved skulen. Elevrådet skal ta seg av oppgåver som har med arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane å gjere. Det skal hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel på skulen. 

Elevrådet representerer elevane overfor rektor og andre som bestemmer på skulen. Er det noko du ikkje er nøgd med på skulen, kan du ta det opp i elevrådet.

Treng du hybel?

Er du på jakt etter hybel eller har du en ledig hybel til leige? Då anbefalast du å sjekke ut facebook sidene «Finn Os» (kjøp, slag, bytte, leige…) og Oppslagstavla i Os.

Biblioteket

Les meir om biblioteket vårt