Hopp til hovedinnhold

Elevtenester

Elever sitter i stoler og slapper av

Elevtenesta ved Os vgs består av rettleiingstenesta, rådgjevarar, helsesjukepleiar, og miljøkoordinator. Elevtenesta er til for å støtte og hjelpe deg slik at du får ei god tid som elev ved skulen.

 

Miljøkoordinator

Elise er miljøkoordinator på skulen. Ho er med på å legge til rette for eit trygt og godt skulemiljø, og har fokus på førebyggande, kontaktskapande og sosialpedagogisk arbeid. 

Ho har kontor på biblioteket, og er på Os vgs måndagar, onsdagar og før lunsj på fredagar.

Elise Hagevik

miljøkoordinator
Elise Hagevik.jpg

 

Rådgjevarane våre

Helsesjukepleiar

 

Elevrådet

Vi har 32 klassar i år, og dei 32 tillitsvalde utgjer elevrådet ved skulen. Elevrådet skal ta seg av oppgåver som har med arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane å gjere. Det skal hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel på skulen. 

Elevrådet representerer elevane overfor rektor og andre som bestemmer på skulen. Er det noko du ikkje er nøgd med på skulen, kan du ta det opp i elevrådet.