Hopp til hovedinnhold

Kurs

Os vgs arrangerar kurs som er nødvendige innan transport- og anleggsbransjen. Du eller dine tilsette i di bedrift får utvida kompetanse og tilfredsstiller lovpålagte krav innan bransjen.

Os vgs tilbyd følgjande kurs:

 

Vg3 Yrkessjåfør gir gratis opplæring til førarkort i tunge klasser til lastebil, buss og vogntog. Kurstilbodet er ei landslinje. Det betyr at du kan søkje plass hos Os vgs uansett kvar i landet du bur. Os vgs gir gratis opplæring og du betaler kun for lærebøker og gebyrer. (ca. kr. 10.000.-)

Meir informasjon om yrkessjåførkurset.

Os vgs arrangerer ADK kurs til elevar og private. For å kunne arbeide i grøft og legge røyr, krev dei fleste kommunar i Noreg at minst ein person av arbeidarane i grøfta har ADK1 sertifikat.

Meir informasjon om ADK kurset.

Hensikta med opplæringa er å gje kommande truckførarar en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av truckar. Opplæringa skal gje elevane god innsikt i riktig bruk av truck og truckens konstruksjon, verkemåte, stabilitet, vedlikehald og bruk, for å unngå uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjonar.

Å auke både kunnskapen og de praktiske ferdigheitene hos brukarar slik at vi slepp ulykke og skader på menneske, maskinar og omgjevnadar på arbeidsplassen.

Meir informasjon om truckførarkurset.

Hensikta med opplæringa er å gje kommande G8-Lastebilkranførere ei god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkranar. Opplæringa skal gje elevane god innsikt i prinsippa for bruk av løftereiskap G11 og G8-Lastebilkranens konstruksjon, verkemåte, stabilitet, vedlikehald og bruk, slik at vi unngår uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjonar.

Meir informasjon om G8 Lastebilkranførarkurset.

Pass på at du eller di bedrift og dine tilsette tilfredsstille lovas føresegn og tryggingssforskrifter når det gjeld arbeid med anleggsmaskinar. Maskinopplæring dekkjer klassane M1-M2-M3-M4-M5-M6.

Neste kursdato for 2022 kjem.

Meir informasjon om sikkerheitskurset.