Hopp til hovedinnhold

G8 Lastebilkranfører kurs 44 timer Inklusiv stropp / anhukarkurs

Bilete av lastebil med kran

Målsetjing for dette kurset

Hensikta med opplæringa er å gi kommande G8-Lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner. Opplæringa skal gi elevane god innsikt i prinsippa for bruk av løftereiskap G11 og G8-Lastebilkranens konstruksjon, verkemåte, stabilitet, vedlikehald og bruk, slik at vi unngår uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjonar.

Å auke både kunnskapen og de praktiske ferdigheitene hos brukarar slik at vi slepp ulykke og skader på menneske, maskinar og omgjevnadar på arbeidsplassen.

I samsvar til gjeldande læreplan går vi gjennom følgjande emnar:

 • Krav til brukarar av utstyret
 • Bruksområde
 • Ulykker
 • Utstyret sin verkemåte og konstruksjon
 • Kontroll og vedlikehald
 • Sikkerheitsreglar ved bruk
 • Sertifisering/dokumentasjon.

 

Målgruppe:

Brukarar av løftereiskap G11 og G8-Lastebilkraner.
Gjeld alle verksemder i landbasert, offshore eller maritime verksemder som nytte seg av G8 lastebilkraner.

Generell info:

Kurset er modulbasert av følgjande modular:

 • Modul 2.3 Stroppe anhukarkurs
 • Modul 2.8 G8 lastebilkran
 • Modul 3.8 Praktisk bruk med instruktør
 • Modul 4.8 Køyretimar/praktisk bruk
 • Oppkøyring G8 Lastebilkran
 • Kurset føreset at Modul 1.1 er gjennomført før kursstart
 • Modul 4.8 kan gjennomførast med fadder i bedrift etter underskrevet fadderavtale.

Kurset er tilpassa dei som har lese og skrivevanskar.

Nødvendig kursmateriale er inkludert og vil bli utdelt på kurset.

Her finn du påmelding til kurset.

 

Kursansvarleg

Anders Søfteland-Larsson

undervisningsstilling