Hopp til hovedinnhold

Helse og oppvekst - studieførebuande

Bilete av elevar som arbeidar med ei undervisningsdokke

Ser du for deg ei framtid som barnehagelærar, sjukepleiar, sosionom, fysioterapeut eller liknande? Helse og oppvekst – studieførebuande er eit godt val for deg som ønskjer høgare utdanning innan helse- og oppvekstsektoren.

Kvifor velje 3-årig Helse- og oppvekstfag med generell studiekompetanse?

 

Ved å følge dette nye løpet kontra 2+1 år ordinært, blir programfag og fellesfag fordelt jamt over tre år. Om du ynskjer det, vil det være mogleg å ta realfag som nettundervising i deler av opplæringa (vg2/vg3).
Med denne utdanninga kan du søkje alle utdanningar som krev generell studiekompetanse.

Gjennom utdanninga fordjupar du deg innan helsefaga, som vil gje deg ein solid grunnmur for å ta studium som til dømes sjukepleiar, audiolog, ergoterapi, folkehelsearbeid, fysioterapi, optometri, paramedisin, radiografi, tannpleiar, tannteknikar, vernepleie, musikk og helse, psykologi, idrett med fordjuping i helse og treningsfysiologi, krisehandtering, informasjonssystem, samfunnsretta ernæring og kognitiv vitskap.

Vi tilbyr:

 • Vg1 helse- og oppvekstfag - studieførebuande: 1 klasse med 20 elevar - oppstart hausten 2024
 • Vg2 helse- og oppvekstfag - studieførebuande: 1 klasse med 20 elevar - oppstart hausten 2025
 • Vg3 helse- og oppvekstfag - studieførebuande: 1 klasse med 20 elevar - oppstart hasuten 2026

 

Søk skuleplass på vigo.no

Første skuleåret

Vg1 helse- og oppvekstfag - studieførebuande (HOST)

Fagfordelinga første året (med forbehald om endringar) vert:

 • Helsefremmande arbeid, 7 timar i veka
 • Kommunikasjon og samhandling, 5 timar i veka
 • Yrkesliv i helse- og oppvekstfag, 5 timar i veka
 • Yrkesfagleg fordjuping, 6 timar i veka
 • Norsk, 4 timar i veka
 • Matematikk (P), 5 timar i veka
 • Kroppsøving 2 timar i veka

Andre skuleåret

Vg2 helse- og oppvekstfag - studieførebuande (HOST)

Fagfordelinga andre året (med forbehald om endringar) vert

 • Helseframmande arbeid, 7 timar i veka
 • Kommunikasjon og samhandling, 5 timar i veka
 • Norsk, 4 timar i veka
 • Matematikk (P), 3 timar i veka
 • Engelsk, 5 timar i veka
 • Kroppsøving, 2 V
 • Samfunnskunnskap, 3 timar i veka
 • Valfag/programfag, 5 timar i veka

 

Tredje skuleåret

Vg3 Helse- og oppvekstfag - studieførebuande

Fagfordelinga tredje året (med forbehald om endringar) vert:

 • Yrkesliv i helse- oppvekstfag, 5 timar i veka
 • Yrkesfagleg fordjuping, 9 timar i veka
 • Norsk, 6 timar i veka
 • Naturfag, 5 timar i veka
 • Kroppsøving, 2 timar i veka
 • Historie, 5 timar i veka

Vegen vidare

Når du har fullført og bestått tre års skuleegang, får du generell studiekompetanse, og kan søkje opptak på høgskule eller universitet. Somme studium krev at du vel særskilte fag. For mange studium er det stor konkurranse om å komme inn. Det er karakterane dine og dei programfaga du har valt, som vil avgjere om du får starte på det studiet du ynskjer.

For å søke opptak til høgare utdanning gjer du gjennom samordna opptak. Her får du også informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studia