Hopp til hovedinnhold

Rettleiingstenesta

Utsikt over skuleplassen

OT/PPT

Vi har ei fylkeskommunal oppfølgingsteneste som skal følgje opp elevar som har skulerett, men som ikkje har søkt, tatt imot opplæringsplass eller møtt opp til vidaregåande opplæring.

Ungdom som avsluttar opplæringa før dei har brukt opp retten sin, vert også omfatta av tenesta.

OT/PPT kan hjelpe deg dersom du:

  • Er mellom 16 og 24 år med opplæringsrett
  • Er elev i vidaregåande skule
  • Er lærling eller lærekandidat

 

Kontaktpersonar på Os vgs er:

OT – rådgjevar: Linda Børesen

PPT – rådgjevar: Siv van der Meeren

Rådgjevar – opplæring i bedrift: Lise Knag