Hopp til hovedinnhold

Sikkerheitskurs masseforflytningsmaskiner

Målsetjng for kurset

Å auke både kunnskapen og dei praktiske ferdigheitene hos maskinførarar slik at vi slepp ulykker og skader på menneske, maskinar og omgjevnadar på arbeidsplassen.

I samsvar til gjeldande læreplan går vi gjennom følgjande emner

  • Krav til føre av maskinar
  • Bruksområder
  • Ulykker
  • Maskina si verkemåte og konstruksjon
  • Kontroll og vedlikehald
  • Sikkerheitsreglar ved bruk
  • Sertifisering/dokumentasjon

Aldersgrenser: 17 år og under opplæring. Kompetansebeviset skrivast ut ved fylte 18 år.

Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS) for dei maskinklassane du har gjennomført praksis med, skriv ut bevis etter bestått teoretisk og praktisk prøve.

Teorikursa er tilpassa dei som har lese og skrivevanskar.

Minimum påmeldte: 10 kandidatar.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for alle som skal køyre og bruke anleggsmaskinar. Dei må ha gjennomført og bestått dette kurset. 

Kursmateriale

Nødvendig materiale er inkludert og vil bli delt ut på kurset.

Påmelding til kurset finn du her.

Kursansvarleg

Lars Tennebekk

undervisningsstilling