Hopp til hovedinnhold

Truckførarkurs

Målsetjing med kurset

Å auke både kunnskapen og de praktiske ferdigheitene hos brukarar slik at vi slepp ulykke og skader på menneske, maskinar og omgjevnadar på arbeidsplassen.

I samsvar til gjeldande læreplan går vi gjennom følgjande emne

 • Krav til brukarar av utstyret
 • Bruksområde
 • Ulykker
 • Utstyret sin verkemåte og konstruksjon
 • Kontroll og vedlikehald
 • Sikkerheitsreglar ved bruk
 • Sertifisering/dokumentasjon

 

Målgruppe:

Brukarar av truckar.
Gjeld alle verksemder i landbasert, offshore eller maritime verksemder som nytte seg av truckar (løfte og stablevogn for gods).

Generell info:

Kurset er modulbasert av følgande moduler:

 • Modul 1.1 HMS del (sikkerheitskurs)
 • Modul 2.2 Spesialdel om løfte og stablevogn for gods
 • Modul 3.2 Praktisk bruk med instruktør
 • Modul 4.2 Køyretimer/praktisk bruk
 • Oppkøyring klasse T2 og T4
 • Modul 4.2 kan gjennomførast med fadder i bedrift etter underskrevet fadderavtale.

Kurset er tilpassa dei som har lese og skrivevanskar.

Nødvendig kursmateriale er inkludert og vil bli utdelt på kurset.

Påmelding til kurset finn du her.

Kursansvarleg

Per Jonny Nordfonn

avdelingsleiar for transport og logistikk